14 dagars ångerrätt och återköp – Fri returfrakt

Distansavtalslagen ger dig full rätt att ångra köp eller byta beställd vara inom 14 dagar från att du mottagit varan, meddela oss detta på [email protected] eller 0155-72270.
Undantag från detta är om varan är en hygienprodukt (t.ex. kuddar, täcken, madrasskydd, sängkläder), då gäller returrätten endast vid obruten förpackning. Undantag görs också om varan är special- eller kundanpassad, om varan är special- eller kundanpassad blir ni informerad om det inom 2 arbetsdagar från beställningstillfället, ni har då även möjlighet att avbeställa varan om ni så skulle vilja. Kila Möbler AB återbetalar köpesumman inom 14 dagar i det fall konsumenten på riktiga grunder häver köpet och Kila Möbler mottagit en eventuell retur. Ångerrätten är ej tillämplig för kunder som handlar i egenskap av näringsidkare.
Bytes- och ångerrätten gäller endast om nedanstående krav uppfylls:

  • Varan är obegagnad (det är OK att öppna förpackningen och testa produkten försiktigt) och felfri.
  • Faktura/kvitto finns och kan uppvisas.

Om ovan kriterier ej uppfyllts kan ett värdeminskningsavdrag ske, läs mer om detta under våra fullständiga villkor.

Produktgaranti / Reklamation

  • I ärenden gällande garanti/reklamation kontaktar ni oss på [email protected], 0155-72270 eller Kila Möbler AB, Kila 1, 611 90 Ålberga.
  • Kila Möbler AB följer de av Konsumentköplagen uppsatta regler för garantier och reklamationer.
  • Två års garanti om inget annat anges.
  • Garantin gäller från inköpsdatum och omfattar fabrikations- och materialfel.
  • Garantin gäller inte vid skada orsakad av olyckor eller oaktsamhet.
  • Faktura/kvitto skall alltid uppvisas vid åberopande av garanti.

Retur av varor – Fri returfrakt

Returen skall rekommenderas till Kila möbler AB, Kila 1, 611 90 Ålberga samt vara godkänd av Kila Möbler AB. Bifoga alltid faktura/kvittokopia eller konsumentverkets egen ångerblankett vid retur. Vid en retur står Kila Möbler för returkostnaden men redan debiterad frakt och eventuella tilläggstjänster som extra inbärning, montering m.m. återbetalas ej.

Tvist

Vid en eventuell tvist följer Kila möbler AB den Allmänna Reklamationsnämndens beslut. För tvister utanför Sverige följer Kila Möbler den Europeiska kommissionens Online Dispute Resolution, mer om denna hittar du här.