Skötsel av Grythyttans trädgårdsmöbler i Oljad ek eller Furu

Inoljning

Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar.

  • Så snart vattenavvisningen avtar ska möbeln strykas med träskyddsolja innehållande mögelskydd. Vi rekommenderar en alkyd träolja med en torrhalt på ca 30-40%, torka bort all överbliven olja
  • Tvätta alltid möbeln innan strykningen för att få bort smuts och föroreningar, använd en kraftig svamp (mod Scotch-Brite grön), grönsåpa och vatten.
  • Vid kraftig nedsmutsning, tvätta med Alg och mögeltvätt.
  • Skölj med vatten och låt möbeln torka, detta är mycket viktigt.
  • Om träytan blir grov efter tvätten tar du ett fint slippapper och drar i fiberriktningen över ytan.
  • Olja gärna in möbeln redan när möbeln är ny, därefter 2-4 ggr om året beroende på utsatt läge, speciellt de första åren. Det är viktigt att torka bort all överbliven olja.

Tvätta möbeln regelbundet eller vid behov, använd en kraftig svamp (mod. Scotch-Brite grön), grönsåpa och vatten.

Torrsprickor

Kan uppstår på en fur eller ekmöbel. Dessa lindras genom träskyddsoljan.

Olja in enligt ovan. Följ fabrikantens anvisningar.

Svarta prickar på ovansidan

Dessa beror på luftföroreningar som kommer med nederbörd. Hur fort dessa kommer beror på lokala förutsättningar. Vill man undvika dem är det viktigt att rengöra möbeln regelbundet.

  • Tvätta med en kraftig svamp (mod Scotch-Brite grön), grönsåpa och vatten.
  • Skölj med vatten och låt torka.
  • Olja in möbeln enligt ovan, torka bort all överbliven olja.

Lackerade stålstativ

Underhåll sker endast vid skada eller där färgen nöts bort. Lämplig färg finner du i fackhandeln, vår färgkod är RAL 6012 (grön). Uppge vad den skall användas till.

Vinterförvaring

Vi rekommenderar också att olja in möbeln före vinterförvaringen, helst redan i augusti eftersom september månad ofta sliter hårt på sommarmöblerna. Då har oljan god tid att torka in i träet.

Ska du resa bort

Ställ gärna bordet och stolarna lutande så att regnvattnet lättare rinner av. Alternativt skaffar du ett möbelskydd. Dessa finns hos oss i grå polyester. Se till att sörja för god ventilation, d v s luft skall kunna komma in vid möbelskyddets nederkant. Lägg ej möbelskyddet dikt mot bordsskivan. Observera att möbelskyddet är vattenavvisande, inte vattentätt, därför måste regnvatten ha möjlighet att rinna av möbelskyddet.

Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar. Tänk på att vissa oljor kan orsaka självantändning på trasor.

Lycka till!