Skötsel av Grythyttans trädgårdsmöbler i Teak

Uppackning

Tvätta av slipdamm från möbeln, använd svamp och rikligt med vatten. Undvik skador på bordsskivan genom att låta den ligga kvar i kartongen upp och nervänd när benen monteras.

Skötsel

Hur och hur ofta du underhåller beror på hur möbeln är placerad och väderförhållanden. En möbel som är placerad under tak, och därmed inte utsätts för regn och sol, kräver mindre skötsel än en möbel som står ute under bar himmel. Du har också två val att göra; antingen oljar du teaken eller så låter du den bli silvergrå. Den oljade teaken blir något mörkare och skyddar mot fett. Vill man i stället ha den silvergrå teaken tvättar man möbeln regelbundet med grönsåpa och vatten.

Oljad teak

Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar. Så snart vattenavvisningen avtar ska den strykas med teakolja.

  • Tvätta först noggrant av smuts och damm, använd en kraftig svamp (mod Scotch-Brite grön)
  • Vid kraftig nedsmutsning använd Alg och mögeltvätt.
  • Om träytan blivit grov efter tvätten tar du ett fint slippapper och drar i fiberriktningen över ytan.
  • Låt möbeln torka, detta är mycket viktigt.
  • Stryk på teakolja och torka noggrant av överflödig olja.

Tvätta möbeln regelbundet eller vid behov, använd en kraftig svamp (mod. Scotch-Brite grön), grönsåpa och vatten.

Silvergrå teak

Tvätta möbeln regelbundet eller vid behov, använd en kraftig svamp (mod Scotch-Brite grön), grönsåpa och vatten.

Svarta prickar på ovansidan

Oberoende av om möbeln är inoljad eller ej kommer dessa prickar, detta beror på luftföroreningar som kommer med nederbörd. Hur fort dessa kommer beror på lokala förutsättningar. Vill man undvika dem är det viktigt att rengöra enl. ovan.

Förzinkade stålstativ

Inget löpande underhåll behövs. Mindre skador självläker genom galvaniska strömmar som gör att zink täcker över skadan. Blir skadan för stor får man använda ”kallgalv” som finns i färghandeln på sprayburk eller helt enkelt förzinka om stativet, alt. måla.

Vinterförvaring

Vi rekommenderar också att olja in möbeln före vinterförvaringen, helst redan i augusti eftersom september månad ofta sliter hårt på sommarmöblerna. Då har oljan god tid att torka in i träet.

Ska du resa bort

Ställ gärna bordet och stolarna lutande så att regnvattnet lättare rinner av. Alternativt skaffar du ett möbelskydd. Dessa finns hos oss i grå polyester. Se till att sörja för god ventilation, d v s luft skall kunna komma in vid möbelskyddets nederkant. Lägg ej möbelskyddet dikt mot bordsskivan. Observera att möbelskyddet är vattenavvisande, inte vattentätt, därför måste regnvatten ha möjlighet att rinna av möbelskyddet.

Tänk på att vissa oljor kan orsaka självantändning på trasor.

Lycka till!