Skötsel av Hardwoodmöbler

Skötsel

Hur och hur ofta du underhåller beror på hur möbeln är placerad och olika väderförhållanden. För en möbel som är placerad under tak, och därmed inte utsätts för regn och sol, krävs mindre skötsel än för den möbel som står ute under bar himmel.

Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar

  • Påför ett tunt lager med ofärgad Kinesisk träolja redan när möbeln är ny – dock inte under solsken.
  • Så snart vattenavvisningen avtar, eller när ytan ser torr ut, är det dags att olja in igen.
  • Tvätta alltid möbeln innan oljningen, använd en kraftig svamp (mod Scotch-Brite grön), grön såpa och vatten för att få bort smuts och föroreningar.
  • Låt möbeln torka ordentligt, detta är mycket viktigt.
  • Om träytan blir grov efter tvätten tar du ett fint slippapper och drar i fiberriktningen över ytan.
  • Stryk på oljan och torka/polera gärna noggrant av överflödig olja – dock inte under solsken.
  • Vid kraftig nedsmutsning använd Alg och mögeltvätt. (Följ fabrikörens anvisningar)
  • Efter användande av teakrengöring kan möbeln behöva lite uppfräschande färg, använd pigmenterad Kinesisk träolja.

Torrsprickor

Uppstår alltid på en Hardwood-möbel. Dessa lindras genom Kinesisk träolja. Olja in enligt ovan. Följ fabrikantens anvisningar.

Svarta prickar på ovansidan

Dessa beror på luftföroreningar som kommer med nederbörd. Hur fort dessa kommer beror på lokala förutsättningar. Vill man undvika dem är det viktigt att tvätta möbeln regelbundet eller vid behov, använd en kraftig svamp (mod Scotch-Brite grön), grönsåpa och vatten.

Vinterförvaring

Vi rekommenderar också att olja in möbeln före vinterförvaringen, helst redan i augusti, eftersom september månad ofta sliter hårt på sommarmöblerna. Då har oljan god tid att torka in i träet.
Efterdra alla skruvar så slipper du göra det till våren.

Ska du resa bort

Ställ gärna bordet och stolarna lutande så att regnvattnet lättare rinner av. Alternativt skaffar du ett möbelskydd. Dessa finns hos oss i grå polyester. Se till att sörja för god ventilation, d v s luft skall kunna komma in vid möbelskyddets nederkant. Lägg ej möbelskyddet dikt mot bordsskivan. Observera att möbelskyddet är vattenavvisande, inte vattentätt, därför måste regnvatten ha möjlighet att rinna av möbelskyddet.

Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar. Tänk på att vissa oljor kan orsaka självantändning på trasor.

Lycka till!