Skötsel av målade möbler i serien Arizona

Rengöring

Rengör möbeln med jämna mellanrum från smuts, kvarliggande regnvatten och föroreningar. Använd ett milt rengöringsmedel.

Bättra på färgen

  • Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar
  • Rengör möbeln
  • Låt möbeln torka ordentligt, detta är mycket viktigt.
  • Påför alkydfärg
  • Låt möbeln torka.

Torrsprickor

Uppstår ibland i fogar.

Vinterförvaring

Vi rekommenderar att man rengör möbeln före vinterförvaringen, helst redan i augusti, eftersom september månad ofta sliter hårt på sommarmöblerna.
Efterdra alla skruvar så slipper du göra det till våren.

Ska du resa bort

Ställ gärna bordet och stolarna lutande så att regnvattnet lättare rinner av. Alternativt skaffar du ett möbelskydd. Dessa finns hos oss i grå polyester. Se till att sörja för god ventilation, d v s luft skall kunna komma in vid möbelskyddets nederkant. Lägg ej möbelskyddet dikt mot bordsskivan. Observera att möbelskyddet är vattenavvisande, inte vattentätt, därför måste regnvatten ha möjlighet att rinna av möbelskyddet.

Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar.

Lycka till!