Skötsel av Nonwoodmöbler

Nonwood är ett plastmaterial som framförallt används i bordsskivor och stolsarmstöd. Materialet är mer lättskött än ett trämaterial, dock inte helt underhållsfritt.

Skötsel

Hur och hur ofta du underhåller beror på hur möbeln är placerad och väderförhållanden. För en möbel som är placerad under tak, och därmed inte utsätts för regn och sol, krävs mindre skötsel än för den möbel som står ute under bar himmel.

  • För att skydda ytorna skall man använda en Nanospray.
  • Nanospray är även bra som rengörare vid kraftig nedsmutsning.
  • Följ anvisningen på flaskan.
  • Vid lättare nedsmutsning, använd en kraftig svamp (mod. Scotch-Brite vit), grönsåpa och vatten.

Vinterförvaring

Vi rekommenderar också att rengöra möbeln före vinterförvaring, helst redan i augusti, eftersom september månad ofta sliter hårt på sommarmöblerna.
Efterdra alla skruvar så slipper du göra det till våren.

Ska du resa bort

Ställ gärna bordet och stolarna lutande så att regnvattnet lättare rinner av. Alternativt skaffar du ett möbelskydd. Dessa finns hos oss i grå polyester. Se till att sörja för god ventilation, d v s luft skall kunna komma in vid möbelskyddets nederkant. Lägg ej möbelskyddet dikt mot bordsskivan. Observera att möbelskyddet är vattenavvisande, inte vattentätt, därför måste regnvatten ha möjlighet att rinna av möbelskyddet.

Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar.

Lycka till!