Skötsel av parasoller och paviljonger

Skötsel av parasoller

Vill du minska risken för att parasollet blir solblekt är det lämpligt att använda ett parasollskydd, skydden är konstruerade så att det ska vara lätt att ta av och på. Använder du inte parasollskydd riskerar du att duken blir ”randig” i nerfällt läge p g a solblekning.

Om du inte använder parasollskydd, dra då ett litet band omkring parasollduken så att inte vinden oplanerat kan fälla upp parasollet.

Till ett parasoll rekommenderar vi en fot med en vikt som skall vara lagom för att klara ”normala” förhållanden, samtidigt som den inte skall vara för tung för att flytta, d v s de vikterna vi rekommenderar är inte till för att klara stormbyar. Tänk på att parasollet skall vara fastsatt med skruven som sitter i parasollfoten.

Ett hängparasoll är känsligare för vindar än vad ett vanligt parasoll (pelaren mitt under duken) är.

Du har två års garanti på ditt parasoll mot fabrikationsfel, observera att garantin gäller inte när ett parasoll blåser sönder.

Ska du resa bort

Lämna inte ditt parasoll uppfällt när du åker hemifrån.

Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar.

Lycka till!

Skötsel av paviljonger

En paviljong måste fästas i marken för att stå stadigt och för att inte vinden skall skada paviljongen. Montera ner paviljongen inför vintern för att förlänga livslängden.

Om du väljer att ha den uppställd under vintern så måste duken under alla omständigheter tas ner och förvaras torrt.

Lycka till!