Skötsel av Teakmöbler samt sandblästrad och vitpigmenterade Teakmöbler

Uppackning

Tvätta av slipdamm från möbeln, använd svamp och rikligt med vatten. Undvik skador på bordsskivan genom att låta den ligga kvar i kartongen upp och nervänd när benen monteras.

Skötsel

Hur och hur ofta du underhåller beror på hur möbeln är placerad och väderförhållanden. För en möbel som är placerad under tak, och därmed inte utsätts för regn och sol, krävs mindre skötsel än för den möbel som står ute under bar himmel. Du har också två val att göra; antingen oljar du teaken eller så låter du den bli silvergrå. Den oljade teaken blir något mörkare och skyddar mot fett. Vill man i stället ha den silvergrå teaken tvättar man möbeln regelbundet med grönsåpa och vatten.

Oljad teak

Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar

• Påför olja rikligt med pensel, fördela oljan tills teaken är mättad. Torka av överflödig olja.

• Så snart vattenavvisningen avtar ska den strykas med teakolja eller Kinesisk träolja – dock inte under solsken.

• Tvätta först noggrant av smuts och damm, använd en kraftig svamp (mod Scotch-Brite grön), grönsåpa och vatten.

• Vid kraftig nedsmutsning använd Alg och mögeltvätt. Har du en sandblästrad och vitpigmenterad möbel, använd inte starkare produkter än Alg och mögelsvätt pga att du då riskerar att tvätta bort vitpigmenteringen.

• Låt möbeln torka, detta är mycket viktigt.

• Om träytan blivit grov efter tvätten tar du ett fint slippapper och drar i fiberriktningen över ytan.

• Stryk på teakolja och torka noggrant av överflödig olja.

• Tvätta möbeln regelbundet eller vid behov, använd en kraftig svamp (mod Scotch-Brite grön), grönsåpa och vatten.

Silvergrå teak

Tvätta möbeln regelbundet eller vid behov, använd en kraftig svamp (mod. Scotch-Brite grön), grönsåpa och vatten eller Alg/mögeltvätt.

Svarta prickar på ovansidan

Oberoende av om möbeln är inoljad eller ej kommer dessa prickar, detta beror på luftföroreningar som kommer med nederbörd. Hur fort dessa kommer beror på lokala förutsättningar. Vill man undvika dem är det viktigt att rengöra enl. ovan.

Vinterförvaring

Vi rekommenderar också att rengöra möbeln alternativt olja in möbeln före vinterförvaring, helst redan i augusti, eftersom september månad ofta sliter hårt på sommarmöblerna. Då har oljan god tid att torka in i träet.
Efterdra alla skruvar så slipper du göra det till våren.

Ska du resa bort

Ställ gärna bordet och stolarna lutande så att regnvattnet lättare rinner av. Alternativt skaffar du ett möbelskydd. Dessa finns hos oss i grå polyester. Se till att sörja för god ventilation dvs luft skall kunna komma in vid möbelskyddets nederkant. Lägg ej möbelskyddet dikt mot bordsskivan. Observera att möbelskyddet är vattenavvisande, inte vattentätt, därför måste regnvatten ha möjlighet att rinna av möbelskyddet.

Följ alltid anvisningarna på eller i fabrikantens förpackningar. Tänk på att vissa oljor kan orsaka självantändning på trasor.

Lycka till!