Teak är ett fantastiskt material, med rätt skötsel och underhåll håller teaken i många år. Om du sköter teaken rätt kommer den åldras och bli vackrare för varje år som går. Alla teakmöbler levereras obehandlade från fabrik, att teaken är obehandlad innebär att ingen olja tillförts trät. Teaken i sig är så naturligt fet att den inte behöver någon olja. Om teakmöbeln står under bar himmel och utan skydd kommer den snart bli vackert silvergrå, vi alla har nog sett segelbåtars vackra, silvergrå däck, precis likadan blir teakmöbeln med rätt underhåll.

Allt eftersom teaken blir silvergrå är det viktigt att man med jämna mellanrum tvättar av trädgårdsmöbeln med såpa och vatten, annars bildas svartmögel, de uppkommer i form av små svarta prickar. Om man inte förekommer svartmöglet med tvätt innan det uppkommit blir det mer jobb att få bort den. Alla våra teakmöbler kommer från certifierade teakplantager som kontrolleras av den indonesiskt staten, allt enligt den svenska timmerförordningen.

Närbild på bord i vitpigmenterad teak.
Bild på ett bordsunderrede i kryssform i materialet teak.

Godkända teakmöbler

I Sverige har vi en av världens strängaste förordningar mot olovligt avverkat virke, det hjälper oss att ställa höga krav på våra leverantörer. Timmerförordningen kontrolleras av skogsstyrelsen som är en statlig myndighet. De genomför årligen löpande kontroller av branchens aktörer. Om skogsstyrelsen upptäcker att någon aktör bryter mot timmerförordningen dras deras tillstånd in och produkterna beslagtas. Timmerförordningen är så pass hård att den till och med ställer högre krav än vad FSC gör. Några av bestämmelserna som timmerförordningen står för är hur virket avverkats och att det ska finnas full spårbarhet. Om du vill läsa mer om vad som regleras i timmerförordningen kan du göra det här, www.skogsstyrelsen.se/timmerforordningen.

QC-kontroll

Det finns flera olika klassificeringar utav teak, gemensamt för alla teakklassificeringar är att de genomgår en QC kontroll, det innebär att varje möbel kontrolleras innan den skickas från fabriken. När kontrollanten gått igenom träval, tillverkning, finish och packning fästs av kontrollapp på möbeln.

Skötsel och förvaring

Teakmöbler kan behandlas på olika sätt för att förändra utseendet.

När du packar upp din nya teakmöbel är det viktigt att du tvättar av den för att få bort det sista slipdammet från tillverkningen. När du tvättar av möbeln ska du använda rikligt med vatten. Många teakmöbler levereras fullt monterade men oftast får men montera dit benen själv, när du gör detta låter du bordet ligga kvar i kartongen med ovansidan neråt för att undvika märken. Eftersom teak är ett levande material kan du behöva efterdra skruvarna.

Valmöjligheter – Obehandlad eller oljad teak

När du ska underhålla din teakmöbel har du två möjligheter, olja teaken eller låta den vara obehandlad. Om du låter teaken vara obehandlad kommer den bli silvergrå, teaken blir då mer påtaglig för fläckar och det krävs att man tvättar teaken med jämna mellanrum med grönsåpa och vatten för att undvika mögelangrepp. Om du istället väljer att olja teaken blir den lite mer gyllenbrun, teaken blir då mindre påtaglig för fläckar men du måste upprepa processen minst en gång om året, gärna två.

Placering

Hur du väljer att placera din teakmöbel kan ha stor betydelse, om möbeln placeras under tak krävs inte lika mycket underhåll, placeras möbeln utan tak krävs mer underhåll och vi rekommenderar då möbelskydd. Du kan läsa med om möbelskydd längre ner. Om det är en regnig sommar kommer möbeln kräva mer underhåll och även om möbeln är placerad i en vattennära miljö kommer den kräva mer.