Teak är ett fantastiskt material, med rätt skötsel och underhåll håller teaken i många år. Om du sköter teaken rätt kommer den åldras och bli vackrare för varje år som går. Alla teakmöbler levereras obehandlade från fabrik, att teaken är obehandlad innebär att ingen olja tillförts trät. Teaken i sig är så naturligt fet att den inte behöver någon olja. Om teakmöbeln står under bar himmel och utan skydd kommer den snart bli vackert silvergrå, vi alla har nog sett segelbåtars vackra, silvergrå däck, precis likadan blir teakmöbeln med rätt underhåll.

Allt eftersom teaken blir silvergrå är det viktigt att man med jämna mellanrum tvättar av trädgårdsmöbeln med såpa och vatten, annars bildas svartmögel, de uppkommer i form av små svarta prickar. Om man inte förekommer svartmöglet med tvätt innan det uppkommit blir det mer jobb att få bort den. Alla våra teakmöbler kommer från certifierade teakplantager som kontrolleras av den indonesiskt staten, allt enligt den svenska timmerförordningen.

Närbild på bord i vitpigmenterad teak.
Bild på ett bordsunderrede i kryssform i materialet teak.

Godkända teakmöbler

I Sverige har vi en av världens strängaste förordningar mot olovligt avverkat virke, det hjälper oss att ställa höga krav på våra leverantörer. Timmerförordningen kontrolleras av skogsstyrelsen som är en statlig myndighet. De genomför årligen löpande kontroller av branchens aktörer. Om skogsstyrelsen upptäcker att någon aktör bryter mot timmerförordningen dras deras tillstånd in och produkterna beslagtas. Timmerförordningen är så pass hård att den till och med ställer högre krav än vad FSC gör. Några av bestämmelserna som timmerförordningen står för är hur virket avverkats och att det ska finnas full spårbarhet. Om du vill läsa mer om vad som regleras i timmerförordningen kan du göra det här, www.skogsstyrelsen.se/timmerforordningen.

QC-kontroll

Det finns flera olika klassificeringar utav teak, gemensamt för alla teakklassificeringar är att de genomgår en QC kontroll, det innebär att varje möbel kontrolleras innan den skickas från fabriken. När kontrollanten gått igenom träval, tillverkning, finish och packning fästs av kontrollapp på möbeln.

Teakklassificering

Teakklassificeringarna brukar delas in i fyra kategorier, 1:a klass teak, standardteak, BC-teak och vitpigmenterad teak. Nedan kan du läsa om respektive klass. Om du känner dig osäker på vilken klass en teakmöbel tillhör hjälper vi dig gärna.

1:a klass teak

Teakklassificering A

Denna teak är vår absolut finaste. Teaken kommer uteslutande från plantager men tas från de största och äldsta träden. Träden får inte heller ha växt för snabbt. Teaken är då full av naturligt fett och man får inte lika mycket ådringar i den här klassens teak. All teak är av absolut högsta kvalité och de flesta möblerna tillverkas för hand för att säkerställa den finaste finishen. Beslagen består oftast av rostfritt stål eller massiv mässing. Om du köper en möbeln med 1:a klass teak kan du vara säker på att den håller i många år.

BC-teak vitpigmenterad

Blästrad teak

Den här teaken är ursprungligen samma som vanlig BC-teak, skillnaden är att teaken har sandblästrats och vitpigmenterats. Sandblästringen gör att teaken får en mer sliten look och ser lite mer återvunnen ut. Att man vitpigmenterar teaken är endast en estetisk åtgärd.

Standardteak

Standard-Teak

Detta är den vanligaste teaken, teaken håller en hög kvalité men den största skillnaden mot 1:a klassteaken är att möblerna oftast är maskintillverkad och att träden inte är riktigt lika gamla.

BC-teak

BC-Teak

Denna teak är lite billigare men har alla teakens goda egenskaper. Skillnaden mot finare teak är att teaken tas från yngre träd, detta gör att teaken inte har lika mycket naturligt fett, det förekommer även lite mer ådring i denna teak.

Teakmöbler kan behandlas på olika sätt för att förändra utseendet.

Skötsel utav teak

När du packar upp din nya teakmöbel är det viktigt att du tvättar av den för att få bort det sista slipdammet från tillverkningen. När du tvättar av möbeln ska du använda rikligt med vatten. Många teakmöbler levereras fullt monterade men oftast får men montera dit benen själv, när du gör detta låter du bordet ligga kvar i kartongen med ovansidan neråt för att undvika märken. Eftersom teak är ett levande material kan du behöva efterdra skruvarna.

Valmöjligheter – Obehandlad eller oljad teak

När du ska underhålla din teakmöbel har du två möjligheter, olja teaken eller låta den vara obehandlad. Om du låter teaken vara obehandlad kommer den bli silvergrå, teaken blir då mer påtaglig för fläckar och det krävs att man tvättar teaken med jämna mellanrum med grönsåpa och vatten för att undvika mögelangrepp. Om du istället väljer att olja teaken blir den lite mer gyllenbrun, teaken blir då mindre påtaglig för fläckar men du måste upprepa processen minst en gång om året, gärna två.

Skötselprodukter för teakmöbler

225 kr
225 kr
185 kr

Grythyttan Stålmöbler

Teak- och trätvätt 0,5 L

250 kr

Placering

Hur du väljer att placera din teakmöbel kan ha stor betydelse, om möbeln placeras under tak krävs inte lika mycket underhåll, placeras möbeln utan tak krävs mer underhåll och vi rekommenderar då möbelskydd. Du kan läsa med om möbelskydd längre ner. Om det är en regnig sommar kommer möbeln kräva mer underhåll och även om möbeln är placerad i en vattennära miljö kommer den kräva mer.

Förvaring

När du ska vinterförvara din möbel är det viktigt att du noggrant tvättar av möbeln med grönsåpa och vatten, om det fortfarande syns svarta prickar måste ett starkare medel användas, t.ex. trätvätt eller teaktvätt. Ett tips är att blöta teaken en bra stund innan du tvättar den. Om du har oljas möbeln ska den oljas innan vinterförvaringen, helst redan i augusti då september sliter mycket på möblerna. När du oljas möbeln måste den vara helt torr, har du tvättat den innan bör du vänta minst ett dygn. När du förvarar möblerna för vintern är det väldigt viktigt att du sörjer för god ventilation, gör du inte detta kommer svartmögel bildas. Tänk även på att inte lägga något dikt mot t.ex. bordsytan då ventilationen blir bristfällig.

Möbelskydd

Att använda möbelskydd är en billig försäkring för dina möbler. När du placerar ett möbelskydd över möbeln finns det några saker att tänka på. När skyddet är på möbeln skall det finnas en luftspalt mellan marken och skyddet för att ge möbeln ventilation, det är även viktigt att skyddet inte ligger dikt mot bordsskivan. De flesta möbelskydden är inte helt vattentäta p.g.a. att de ska andas något, detta göra att vattnet måste ha möjlighet att rinna av skyddet, undvik därför vattensamlingar.

Våra möbelskydd

Några av våra teakmöbler

Från: 16 115 kr
Fri frakt!
Från: 12 000 kr
Fri frakt!
4 800 kr
15 850 kr
Från: 29 960 kr
Från: 24 565 kr
Fri frakt!

Skagerak

Spira växthus

3 895 kr
Fri frakt!
3 350 kr
6 300 kr